Film

Klub filmowy

Oferta dla grup szkolnych,
skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Klub Filmowy jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, oraz kształcenia i rozwijania postaw. W ramach zajęć przewidziano projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzone fachową prelekcją i zakończone dyskusją oraz  spotkania z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki i nauki.

Kino lektur szkolnych

Oferta dla grup szkolnych.
 

Prowadzący: Rafał Wojasiński

Zajęcia realizowane są po uprzednim zamówieniu.