Przegląd osiągnięć uczniów i wychowanków bielańskich placówek oświatowych.

Gala Finałowa 15 VI 2016

Przegląd organizowany jest corocznie w czerwcu. Jego celem jest prezentacja dorobku artystycznego

uczniów szkół i wychowanków placówek kulturalno–oświatowych.

 

Promocja młodych talentów, współzawodnictwo i dobra zabawa, to tylko niektóre aspekty tego

artystycznego turnieju.