Bielańska Akademia Marzeń, 14 VI 2016

Projekt - Bielańska Akademia Marzeń.

Podsumowanie pracy w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w roku szkolnym 2015/16