22-02-2024

"Florka" to niezwykły interaktywny spektakl wystawiony przez Straż Miejską z Referatu Profilaktyki

"Florka" to niezwykły interaktywny spektakl wystawiony przez Straż Miejską z Referatu Profilaktyki w Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie im. Jonasza Kofty ????♥️????
Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w fascynujących przygodach tytułowej Florki, śledząc jej starania o pogodzenie serca z rozumem♥️????‍♀️????
W wyjątkowy sposób strażnicy-aktorzy poruszyli aktualny problem przemocy rówieśniczej, ukazując go w teatralnej formie.
Po spektaklu uczestnicy mieli szansę zadawania pytań aktorom, co stanowiło ważny element inicjatywy????????‍♂️????
Innowacyjne podejście do edukacji poprzez sztukę pozwoliło dzieciom nie tylko zobaczyć problem, ale także angażować się w dialog i zastanawiać się nad jego rozwiązaniem.
To cenna inicjatywa, zasługująca na uznania za świadome i skuteczne przekazywanie istotnych społecznych wartości????????????