08-03-2022

Zajęcia z języka polskiego dla młodzieży ukraińskiej ze szkół ponadpodstawowych

W ramach działań na rzecz Ukrainy BCEK uruchamia z dniem 14 marca zajęcia z języka polskiego dla młodzieży ukraińskiej ze szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9:00 - 10:30.