05-11-2021

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty zaprasza na widowisko historyczne „Starym ojców naszych szlakiem…”

Jest to opowieść o trudnej drodze do wolności, o niezłomnym narodzie, który pozbawiony niepodległej ojczyzny nigdy nie utracił nadziei na jej odzyskanie.

Widowisko odwołuje się do zbiorowej wyobraźni ukształtowanej nie tylko poprzez wiedzę historyczną ale przede wszystkim przez sztukę – muzykę i słowo.

W formie artystycznej przedstawiona zostanie historia wielkiego zbiorowego wysiłku zbrojnego i związanej z nim nadziei na odzyskanie niepodległości w latach 1914 – 1918.

Kolejne pieśni i piosenki legionowe oraz strofy poezji, jak w kalejdoskopie, przywoływać będą wspomnienia wydarzeń i osób, a przed oczami widzów przesuwać się będą obrazy: strzelców Pierwszej Kadrowej przed wymarszem z Oleandrów w 1914 roku, piechoty maszerującej do Królestwa Polskiego, legionów bohatersko walczących na froncie I wojny światowej. Towarzyszy im umiłowany Wódz Naczelny - Józef Piłsudski.

W widowisku wykorzystano: znane pieśni i piosenki legionowe, poezję legionowego poety Józefa Mączki oraz utwory Jana Lechonia.

Występują artyści scen warszawskich.

8 listopada 2021 r., godz. 18.00

Transmisja na Facebooku: Nasze Bielany Online