14-09-2021

Oświadczenia o samodzielnym powrocie dzieci z zajęć

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Przypominamy, że oświadczenia o samodzielnym powrocie dzieci z zajęć należy złożyć na każde zajęcia oddzielnie.