08-01-2018

Zimowe kino w BCEK w ramch Programu

Informujemy, że dzieci i młodzież korzystający z oferty BCEK podczas realizacji Programu zima w mieście 2018  mają obowiązek posiadania przy sobie legitymacji szkolnych. Ponadto Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na zajęcia specjalistyczne dla indywidualnych uczestników, pozostawiają u nauczycieli prowadzących oświadczenia o danych kontaktowych i ewentualnie zgody na samodzielne przyjście ich dzieci na zajęcia oraz samodzielny powrót do domu po zajęciach. BCEK pełni opiekę nad dziećmi tylko w czasie zajęć specjalistycznych realizowanych zgodnie z planem, który znajduje się na stronie internetowej BCEK. 
Przypominamy o obowiązku  zmiany obuwia.

 

15.01.2018 r.; godz. 9:30

Bociany (Animacja)

 

16.01.2018 r.; godz. 9:30

Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta(Animacja)

 

17.01.2018 r.; godz. 9:30

Psi patrol - Psi – Fu! (Animacja)

 

18.01.2018 r.; godz. 9:30

Emil ze Smalandii (Familijny)

 

19.01.2018 r.; godz. 9:30

Mała Wielka Stopa (Animacja)

 

22.01.2018 r.; godz. 9:30

Noc w muzeum 2 (Familinjny)

 

23.01.2018 r.; godz. 9:30

Trolle (Animacja)

 

24.01.2018 r.; godz. 9:30

Pan Popper i jego pingwiny (Familijny)

 

25.01.2018 r.; godz. 9:30

Alwin i wiewiórki 3 (Animacja)

 

26.01.2018 r.; godz. 9:30

Dudi: Cała naprzód(Animacja)